Laboratorija

Laboratorijska testiranja, ispitivanja i na stotine ogleda i istraživanja potiču mnogo pre 1985. godine kada je firma počela da radi.

altSve se to obavljalo u porodičnoj kuci Pljakića uz puno rada u veoma skromnim uslovima. Bila je to presudna stvar za kvalitet naših proizvoda od samog početka proizvodnje.

Kako je proizvodnja počela da raste i kako su se širila nova tržišta rasle su potražnje za novim ispitivanjima kao i potražnje za svakodnevnu kontrolu kvaliteta naših proizvoda.
Drugim rečima, porast proizvodnje je bio praćen razvojem laboratorije.
Kvalitet je najvažniji za nas pa je stoga naša laboratorija za kontrolu kvaliteta opremljena savremenim digitalnim uredjajima.

Danas Flores laboratorija predstavlja jednu od najbolje opremljenih i najviše rangiranih laboratorija za ispitivanje i kontrolu kvaliteta alkoholnih pića, vina i drugih prehrambenih proizvoda naše države.
Laboratorija Flores je zvanično odobrena od strane Zavoda Republike Srbije za kontrolu kvaliteta alkoholnih pića i vina.

Mi neprestano ispunjavamo zahteve zapadnih zemalja kada su u pitanju zdravstvena ispravnost proizvoda kao i nove metode i tehnike za kvantitativne i kvalitativne analize. Mi danas u Flores laboratoriji upotrebljavamo sve konvencionalne metode i tehnike kao i one savremene.

Laboratorijske tehnike i metode su iste kao i one u Sjedinjenim Americkim Državama i Evropskoj Uniji.

Neke od njih su : volumetrija, gravimetrija, denzitometrija, refraktometrija, hromatografija, kolorimetrija, spektrofotometrija, gasna hromatografija, visoko efikasna tečna hromatografija…


 

 

Flores, kompanija koja je naročito obelezila XX vek.

Žuta osa

mod_zuta_osa

Žuta Osa je visokokvalitetni brend šljivovice, koji se priprema i sazreva prema tradicionalnim receptima za destilaciju...

Bela osa

mod_bela_osa

Bela Osa predstavlja ekskluzivan proizvod visokog kvaliteta kojim pokušavamo da izađemo u susret brojnim željama  i očekivanjima...

Srpska loza

mod_loza

“Srpska Loza” je originalno piće koje se proizvodi od grožđa koje raste na vinovim lozama vinograda na teritoriji Srbije...

Žuta lincura

mod_lincura

“Žuta Lincura” je prirodna rakija od voća koja se proizvodi od šljivovice i cvetova raznog medicinskog bilja, od kojeg je glavna žuta lincura...